VAND – FÆRGE – 2020

 

Information fra beboermødet den 29-11 2014

Med start i vest på øen er der virksomhedsbesøg, Erling Nielsen, Horsens Vand fortæller om rensningsanlægget. Tilhørerne bliver informeret om at det fungere optimalt og det rensede spildevand der bliver udledt, er renere end kravene til et sådan anlæg.  Rensningsanlægget er lavet specielt, da der er stor forskel på behov i forhold til sommer og vinter. Slammet fra anlægget destrueres på fastlandet. Erling Nielsen fortæller at man er sikker på at anlægget kan klare evt øget behov. Alt kører i et lukket system, og problemerne med lugtgener skulle være løst. Der bliver også nævnt at der har været opgaver med pumperne omkring på Endelave. Interessant besøg i meget rene omgivelser. Efter rundvisningen informerer Erling Nielsen om drikkevandskvaliteten.  Der bliver lavet et UV stråle anlæg, for at sikre kvaliteten i en nødsituation. Vandet har lejlighedsvis været grumset. Det problem bliver løst med det ekstra anlæg som vil blive lavet i nær fremtid. Hele anlægget vil blive mere energieffektivt med ny teknologi, som samtidig forbedrer vandkvaliteten.

 

Hvad har bestyrelsen gang i ?

Efter frokostpause, bliver der kort informeret om hvad bestyrelsen arbejder med. Det drejer sig om cykelrute projektet, træningscenter og færgedriften. Der er nu, efter mange og lange forhandlinger med kommunen, fremover en sejltur til Horsens om måneden. Den dag er det foreslået, at der kan være marked på Horsens Havn/færgen med ø produkter. Den lukningstruede kiosk på færgen er nu en ø-produkt orienteret butik. Bagbordside lukkes - indtil videre - ikke ned, som tidligere ønsket fra kommunen. Der bliver arbejdet på at ændre billetsystemet. Færgeudvalget er kommet med et udkast på billetpriserne, der afventer kommunens godkendelse. Der er dialog med Midttraktik omkring harmoni mellem busser og færgeafgange. Her er færgepersonalet gode til at vente et øjeblik til bussen er på havnen med at sejle, det kniber med busserne at vente det øjeblik. Da der i stormvejr er problemer med at anløbe Snaptun, er der fra færgeudvalget side foreslået, at der afvikles et kursus på færgen i Snaptun for at personalet kan få rutine i at manøvrere i blæsevejr. Dette forslag modtages positivt fra kommunen.

 

Information fra færgelederen:

Anders fortæller at færgen skal i dok i Assens i uge 17. Det er fra den sidste afgang søndag den 19. april og til søndag aften den 26. april. Der er planlagt ½ pris sejlads i 2 x 2 uger i henholdsvis maj og september. Dette vil kun være gældende for personbilletter. Der bliver arbejdet med det nye booking system. Det er selvbetjening, med en bekræftelse på mail/SMS. Dette bliver gældende for personer, køretøjer og gods.  Efterfølgende ændring med det nye booking system skal være muligt. Aktuelt nu vil være at få lavet en SMS kæde hvor man vil kunne modtage oplysninger om driftsforstyrrelser. Anders oplyser, at ved at der nu sejles langsommere, spares der 110-120 L brændstof på en retur tur. Den nye fartplan er gældende fra den 1. januar til den 30. april.

Ny Færge projekt:

Frode Frederiksen, fra Teknisk Forvaltning, er personen der har det kommunale ansvar med den nye Endelave færge. Han er klar over at dette er øens livsnerve. Den nye færge skal kunne løse øens behov, skal ikke være ringere, skal kunne klare både sommer og vinter, og hvad der kan være aktuelt for en færge i fremtiden. Frode Frederiksen påpeger at kommunikationen ved øens ønsker og krav til den nye færge skal gå gennem Endelave Beboerforenings bestyrelse. Der skal foreligge et oplæg til Horsens Kommune i 2015 om færge projektet. Der bliver lavet arbejdsgrupper, med temaerne:

kapacitet

vogndæk/gods/dyrevelfærd

indretning/design

manøvreevne/teknik.

 

2020 plan.

Iben Sofie Jønch har, med dagens sidste emne, et oplæg om hvordan man skal tænke fremad, således at også Endelave er med fremover. 2020 planen er tidspresset, da den skal være klar fra trykken den 1. marts 2015. Men med de gode arbejdsgrupper der bliver lavet, vil det lykkedes. Der bliver lavetinteressegrupper hvor emnerne er:

Erhverv og turisme

Landbrug, natur og miljø

Dagligdag på Endelave (hjemmepleje, skole mv)

Bosætning/tilflytning

Distancearbejde/arbejdspladser

Modtag nyhedsmail

Du har mulighed for at tilmelde dig vores nyhedsmail.

Her vil vi sende ny relevant information fra Endelave Beboerforening.
Klik på linket her og udfyld tilmeldingsformularen. Du kan til enhver tid framelde dig igen.

Kommende aktiviteter

Hjemmeside

Har du en god ide som du mener kan være godt for Endelave, send gerne på mail til info@endelavebeboerforening.dk

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen